International Memorial Board

as elected for four years on 23 November 2018

 1. Ammer, Vera
 2. Andreyev, Pavel Vladimirovich
 3. Belenkin, Boris Isayevich
 4. Blinushov, Andrei Yuryevich
 5. Gannushkina, Svetlana Alexeyevna
 6. Giesen, Anke
 7. Gori, Francesca
 8. Daniel, Alexander Yulyevich
 9. Zhemkova, Yelena Borisovna
 10. Zakharov, Evgeny Yefimovich
 11. Kovalyov, Sergei Adamovich
 12. Krivenko, Sergei Vladimirovich
 13. Latypov, Robert Ramilevich
 14. Orlov, Oleg Petrovich
 15. Pastukhova, Anna Yakovlevna
 16. Petrov, Nikita Vasilyevich
 17. Polivanova, Alexandra Vladimirovna
 18. Pritykin, Dmitry Yevgenyevich
 19. Raczynski, Jan Zbigniewich – Board Chairman
 20. Rogachyov, Mikhail Borisovich
 21. Sazhin, Igor Valentinovich
 22. Sereda, Yulia Borisovna
 23. Flige, Irina Anatloyevna
 24. Khanevich, Vasily Antonovich
 25. Cherkasov, Alexander Vladimirovich
 26. Černoušek, Štěpán
 27. Shvedov, Grigory Sergeyevich
 28. Shcherbakova, Irina Lazarevna